1ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಡಲು👌Tips |ಮಗಳ 1st Dance💃Performance| ಪನ್ನೀರ್ ಬುರ್ಜಿ & Secret Masala | ಕಡಲೆ ಕರಿ

1ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಡಲು 👌Tip |ಮಗಳ 1st Dance💃Performance| ಪನ್ನೀರ್ ಬುರ್ಜಿಗೆ Secret Masala| ಕಡಲೆ ಕರಿ
1minsareedrapingidea #kadalekalugravy #paneerburgy #sareedraping

#sujislifestyle #Spread good vibes #kannadavlog #Bangalore #karnatakalifestylevloger #Southkarnataka #Southindian

Find all the products used in my video in the link below

AMAZON STOREFRONT:

AMAZON PRODUCTS LINK:
https://www.amazon.in/shop/sujislifestylekannadavlog

Set of 4 ceramic mug link:
https://www.myntra.com/12531614?skuId=43688066&sellerPartnerId=6397

Instgram:
https://www.instagram.com/sujatha_k.s/

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCLvXL2tGUt4Zkx1vymSRTkA

My email address
Ksheerabdhifamily@gmail.com

MY NEW COOKING CHANNEL👇
************************************
Life Easy – Make it Easy :
https://youtube.com/c/LifeeasyMakeItEasy

My Popular videos:👇👇👇
🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅
ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು |
https://youtu.be/kHaar7qi86g
Fridge organization ideas
https://youtu.be/_jjwZc1deoY
7 types of chapaties
https://youtu.be/E0WhoVgLveo
In 4 minutes make soft &shiny Ragi ball :
https://youtu.be/KudaNRBpqGE
Avoid pressure cooker leakage :
https://youtu.be/pfHAPHof2fY
Kitchen cleaning routine ;
https://youtu.be/7iOhUdBVprw
Kitchen Tour :
https://youtu.be/6XmlLnRB9nM
Pooja Room tour:
https://youtu.be/_zx_4QNc01M
Ladles wardrobe organization:
https://youtu.be/sEZo4NfXMoI
House tour :
https://youtu.be/kD7be1hEgCc
Ragi malt recipe:
https://youtu.be/quu84sLaBGM

Music:
YouTube audio library
No copyright sounds

Hope you all liked the video.
If you haven’t subscribed yet
please subscribe, like, share and comment😃❤